Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

 

 1. UVOD

Izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v podjetju Ecetera, d.o.o. s sedežem v Trzinu, Motnica 7a in PE v Ivančni Gorici, Gorenja vas 13 (v nadaljevanju: podjetje), in vključuje podatke o strankah in ostalih posameznikih, ki so izrazili željo po sodelovanju (v nadaljevanju: stranka). Podjetje je upravljavec obdelav osebnih podatkov strank. V nadaljevanju vam sporočamo, za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podali druge informacije, ki bi vas zanimale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 9 te izjave. Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 10. maja 2018. Vsebina te izjave se lahko kadar koli spremeni, zato je njena zadnja različica vedno dostopna na spletni strani B365.si. Če bi v izjavi prišlo do sprememb, ki bi bistveno vplivale na obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

 1. ZA KATERE NAMENE OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Podjetje obdeluje vaše osebne podatke, ko sodelujete z nami oz. kadar kakorkoli sodelujete z nami, za naslednje namene:

 • Informiranje in vabljenje na vse aktivnosti operacije XXL4SX v obliki srečanj in brezplačnih delavnic Tržensjke akademije in druge dogodke v okviru operacije
 • Trženje brezplačnih delavnic in srečanj, kar vključuje upravljanje baze osebnih podatkov in pošiljanje ponudb preko naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, telefona ali osebno.
 • Marketinške aktivnosti, kar vključuje oglaševanje preko različnih komunikacijskih kanalov, kot so naslovljena direktna pošta, elektronska pošta, telefonski klici, spletna stran, družbena omrežja in podobno.
 • Ohranjanje stika z udeleženci in zainteresirano javnostjo
 • Obveščanje o prihajajočih dogodkih in najnovejših vsebinskih zapisih
 • Izvajanje raziskav in anket zadovoljstva strank in drugih trženjskih raziskav z namenom neprestanega izboljševanja internih postopkov in ponudbe.
 • Izvajanje nagradnih iger, ki vključujejo žrebanja in objavo podatkov o izžrebancih.
 • Zbiranje in obdelavo osebnih podatkov pridobljenih na promocijskih dogodkih v lastni organizaciji ali organizaciji drugih.
 1. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Podjetje hrani podatke o strankah za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena in v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. Po zaključku veljavnega roka hrambe se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo, anonimizirajo ali prenesejo v arhiv (razen če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov).

 1. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Podjetje osebnih podatkov strank ne posreduje tretjim osebam, razen:

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom našega podjetja (npr. administracija, izvajanje elektronskega sporočanja …)
 • po potrebi državnim organom, na podlagi njihove utemeljene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.
 1. KAKO SO VAŠI OSEBNI PODATKI VAROVANI?

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne ukrepe varovanja podatkov. To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.

 1. KAKO UVELJAVLJATE SVOJE PRAVICE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV?

Kot posameznik imate pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih točki 9. te izjave.

 1. ALI LAHKO UMAKNETE SVOJO PRIVOLITEV?

Potem, ko ste podali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 9. te izjave.

 1. KAKO VLOŽITI PRITOŽBO?

Če se želite pritožiti glede ravnanja našega podjetja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 9 te izjave.

 1. KAKO LAHKO STOPITE V STIK Z NAMI?

Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na naslov: Ecetera d.o.o., Motnica 7a, 1236 Trzin ali elektronski naslov info@ecetera.si

Izjava o varstvu osebnih podatkov 1

Rezerviraj si mesto na brezplačni delavnici

Delavnice so za udeležence brezplačne, število mest je zaradi želje po kakovostni izvedbi in omejitve prostora omejen.

Predlagamo, da se vpišete na seznam za obveščanje o terminih in lokacijah delavnic. Za vsa vprašanja smo dosegljivi na telefonski številki 01 600 10 10 in 031 402 888 oziroma nam pišete na e-naslov info@ecetera.si.

Stopite v stik z nami

Izberite namen vašega sporočila

Obdelava osebnih podatkov

Share This