O operaciji:
Inovativnejše veščine trženja za mlada podjetja

14 brezplačnih delavnic & 14 mentorskih svetovanj & spoznavanje najbolj uspešnih prodajnih praks in uspešnih podjetnikov.

O operaciji 1

O operaciji Inovativnejše veščine trženja za mlada podjetja 

Na prvem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 – ESRR je bila potrjena tudi operacija z naslovom Omogočimo dostop do učinkovitejših in inovativnejših veščin in orodij največjih svetovnih trženjskih specialistov tudi mladim podjetjem in manj izkušenim mladim podjetnikom (krajše: Inovativnejše veščine trženja za mlada podjetja), ki jo je prijavilo podjetje Ecetera, družba za komuniciranje, d.o.o., PE Ivančna Gorica, skupaj s partnerjem Občino Ivančna Gorica.

O operaciji 2

Trajanje operacije 

Vse aktivnosti v okviru operacije bodo izvedene v desetih mesecih, natančneje od 1. januarja 2019 do 31. oktobra 2019.  

Partner 

Partner v operaciji je Občina Ivančna Gorica.  

Sofinanciranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.   

       »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

O operaciji 3 O operaciji 4 O operaciji 5
O operaciji 6

Namen operacije

Naša ideja je, da sodobna in v današnjem zelo konkurenčnem poslovnem okolju veliko učinkovitejša znanja in izkušnje, ki so na voljo profesionalcem, postanejo prek različnih oblik pomoči dostopna tudi podjetjem na lokalni ravni. Takšnim, ki morda niti ne vedo, da obstajajo ali pa jim je dostop do njih predrag. Poskrbeli bomo, da se bodo mladi podjetniki lahko srečali in vključili v različne formalne podjetniške mreže. Pomagali bomo oblikovati inovativna partnerstva, ki bodo odgovarjala na lokalne izzive in priložnosti.

Mladim podjetnikom primanjkuje dragocenih izkušenj. Na začetku podjetniške poti se osredotočijo predvsem na svoj izdelek in storitev in v veliki meri zanemarijo trženje. Skozi operacijo jim bomo omogočili, da se usposobijo z najučinkovitejšimi veščinami in orodji za uspešnejši tržni nastop na svojem izbranem trgu. Mladi podjetniki bodo pridobili znanja, ki so večinoma dostopna le največjim profesionalcem na področju trženja, bogatejši pa bodo tudi za veščine, ki jih dobro obvladajo najuspešnejša start-up podjetja, ki uspejo “prodati” izdelek, ki je navadno še v fazi ideje ali prototipa. Zaradi njihovega učinkovitega načina trženja tudi pridobijo izredna partnerstva ali sredstva za zagon proizvodnje.

Na območju občin Ivančna Gorica, Trebnje, Žužemberk in Dolenjske Toplice bomo izpeljali 14 delavnic na različne teme, na katerih bodo mladi, stari do 30 let, ki so v postopku ustanavljanja podjetja ali pa že imajo podjetje (do pet let) in so mlajši od 35 let, pridobili znanja, ki so nujna za uspešno nadaljevanje ali nove usmeritve in pospeške na poslovni poti.

Na delavnicah, ki jih bodo vodili najboljši strokovnjaki za posamezna področja v Sloveniji, bodo vsem zainteresiranim odgovorili na bistveno vprašanje. To je, kako izdelke ali storitve prodajati (tržiti) in prodati. Za uspešno prodajo je treba imeti veliko izkušenj (tudi bridkih), ki pa jih mladi podjetniki in podjetniki začetniki nimajo nikoli dovolj. A se lahko teh veščin učijo, naučijo in jih takoj tudi izvajajo v praksi. 

Operacija predvideva rešitve na izzive, kot so vprašanje visoke brezposelnosti ter pomanjkanje delovnih mest, pomanjkanje inovativnosti, slaba podjetniška pobuda ter neustrezno podporno okolje na urbanih območjih Trebnje, Ivančna Gorica, Višnja Gora, Stična, Šentvid pri Stični, Krka, Zagradec, Veliki Gaber, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Dvor. Izbrali smo vsa urbana območja, ki jih pokriva LAS STIK, saj si želimo, da se podjetja na tem območju enakomerno razvijajo in da imajo vsi potencialni in že obstoječi mladi podjetniki dostop do vsebin, ki jih ponujamo. 

Cilj operacije je:

 • ozaveščanje, predvsem mladih o podjetniških priložnostih, vzpostavljanje inovativnih partnerstev,
 • povečanje števila zaposlenih,
 • povečati vključenost mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih skupin v družbeno okolje in trg dela,
 • izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter povečanje ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju.
O operaciji 7
O operaciji 8

Ukrep operacije je:

 • izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo in prenos znanja,
 • spodbujanje podjetniškega podpornega okolja, podjetniških iniciativ in inovativnih razvojnih partnerstev,
 • izvajanja aktivnosti intervencijskega vključevanja mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih skupin na trg dela ter povezovanje izvajalcev programov,
 • razvoj podpornega okolja za izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja.

Pričakovani rezultati operacije 

 

 • 14 izvedenih delavnic in usposabljanj s 150 udeleženci.
 • 14 izvedenih mentorstev na konkretnih težavah.
 • Produkcija in distribucija 100 različnih “mini receptov” za inovativnejše in učinkovitejše trženje blaga in storitev.
 • Organizacija dveh srečanj mladih podjetnikov z dvema formalnima podjetniškima mrežama.
O operaciji 9

       »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

O operaciji 3 O operaciji 4 O operaciji 5
O operaciji 6

Rezerviraj si mesto na brezplačni delavnici

Delavnice so za udeležence brezplačne, število mest je zaradi želje po kakovostni izvedbi in omejitve prostora omejen.

Predlagamo, da se vpišete na seznam za obveščanje o terminih in lokacijah delavnic. Za vsa vprašanja smo dosegljivi na telefonski številki 01 600 10 10 in 031 402 888 oziroma nam pišete na e-naslov info@ecetera.si.

Stopite v stik z nami

Izberite namen svojega sporočila

Obdelava osebnih podatkov

Share This