Iščete ideje za rast vašega poslovanja? Najprej morate razumeti, zakaj tradicionalne strategije prodaje in trženja ne uspevajo in kako razviti strategijo prodajnega trženja, ki deluje.

Kaj je prodajni marketing? Za uspešno rast poslovanja je potrebna dobro izdelana kombinacija prodajne taktike in marketinških strategij.

Prodaja obsega neposredne medsebojne interakcije, medosebne povezave, ki neposredno prinašajo dohodek na bančni račun podjetnika ali podjetja. Telefonski klici, mreženje in sestanki so del postopka neposredne prodaje. Marketing oziroma trženje pa vključuje vsa tista dejanja, ki jih podjetje sprejme za dosego potencialnih strank. Primeri vključujejo kampanje za neposredno pošto, oglaševanje, stike z javnostmi ter televizijske ali radijske reklame. Prodajni marketing uteleša vse te strategije. Število »dotikov« potencialnih strank je različno, čeprav raziskave kažejo, da se nahaja na intervalu med tri in dvanajst točk. Pomembnejše od količine je seveda spremljanje in maksimiranje vsakega stika, tako da se čas, stroški in napor, vloženi v posamezno prodajo, zmanjšajo. Izboljšanje uspešnosti trženja in prodaje hkrati je ena najboljših idej za rast vašega podjetja.

Zdaj pa skličite sestanek in nanj povabite tako prodajalce kot tržnike. S tehniko možganskega viharjenja naj se na tabli znajdejo prav vse mogoče in navidez nemogoče ideje – nato pa se odločite za tiste, ki imajo največjo verjetnost realizacije, a pri tem ne bodite pretirano nazadnjaški. Zaposlenim pojasnite, da sta oddelka prodaje in trženja v istem čolnu, oboji morajo usklajeno veslati, če naj dosežejo zastavljen cilj.

Share This